Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /usr/home/purzyk/domains/idkowiak.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 coaching menedżerski | Marta Idkowiak - Doradca zawodowy z Wrocławia. Poradnictwo zawodowe, edukacyjne, coaching, testy predyspozycji

coaching menedżerski

Home Konsultacje Coaching coaching menedżerski

Głównym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania pracowników oraz delegowania zadań, powinien jest też nieustannie rozwijać. Coaching jest nową metodologią doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.

Coaching przynosi wiele korzyści menedżerowi. Przede wszystkim w coaching zwiększa  efektywność działania menedżera, dzięki czemu wzrasta jego produktywność. Poprzez zwiększenie samoświadomości menedżer staje się też bardziej pewny siebie – ma klarowną wizję swoich mocnych i słabych stron, tego, co chce osiągnąć oraz wie, jak realizować swoje cele. Poza tym pojawia się większa elastyczność i efektywność współpracy z innymi, zwiększa się odpowiedzialność menedżera za podejmowane zobowiązania oraz umiejętność lepszego wykorzystania potencjału, posiadanej wiedzy oraz mocnych stron. W efekcie coachingu menedżer:

 • Wie, co jest dla niego w życiu ważne i tym się kieruje;
 • Świadomie wykorzystuje swój potencjał we właściwy dla siebie sposób;
 • Patrzy na sytuację z różnych perspektyw;
 • Podejmuje swoje decyzje szybciej i z dystansem odpowiednim do sytuacji;
 • Osiąga cele, które chce osiągać;
 • Wyciąga wnioski i wybiera rozwiązania spośród najlepszych w danej sytuacji;
 • Jest świadomy tego, co oznacza dla niego ,,bycie spełnionym” i życie w zgodzie z samym sobą;
 • Utrzymuje równowagę między życiem zawodowym a osobistym;
 • Utrzymuje satysfakcjonujące relacje interpersonalne z innymi;
 • Jest kreatywny i twórczy;
 • Prowadzi bardziej zrównoważone życie;
 • Ma większą pewność siebie i swoich umiejętności.

Dodatkowo pozytywne zmiany zauważalne są również w otoczeniu menedżera. Korzyści doświadczają także podwładni menedżera oraz organizacja. Podwładni mają do czynienia z menedżerem, który świadomie przekuje im to, co w sobie rozwinie i wzmocni. Firmy zyskują na posiadaniu sprawnych, kompetentnych menedżerów, którzy wykazują większą aktywność zawodową i skuteczność działania. Zauważalna jest też znaczna poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami firmy. Inne korzyści z coachingu dla organizacji to:

 • wzmocnienie siły organizacyjnej firmy poprzez jednostkowy rozwój pojedynczych pracowników oraz doskonalenie działania całych zespołów pracowniczych;
 • skuteczna realizacja celów ukierunkowana na osiąganie wyznaczonych celów;
 • umocnienie pozycji firmy na rynku;
 • zadowolenie i satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy, wynikające z dopasowania charakteru obowiązków do naturalnego potencjału poszczególnych osób;
 • silna i twórcza kadra menedżerska;
 • wzrost poczucia identyfikowania się pracowników z misją i wizją firmy – postawa lojalności wobec firmy;
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się między pracownikami, wpływającej na polepszenie się jakości relacji między pracownikami;
 • promowanie wśród pracowników postawy samorozwoju oraz zachęcania do ciągłego doskonalenia się innych osób.

Podstawą udanego coachingu jest wzajemne zaufanie między coachem a menedżerem oraz partnerska relacja między nimi. Skuteczny proces coachingowy trwa ok. 4-6 miesięcy. W praktyce oznacza to ok. 8 spotkań, trwających ok. 1 – 1,5 godziny. Tyle wystarczy żeby osiągnąć założone cele i wyrobić nowe nawyki. W praktyce coaching polega na tym, że:

 • coach zada menedżerowi wiele pytań, dzięki którym odkryje, co jest dla niego ważne, co przeszkadza mu w osiągnięciu sukcesu albo, co daje mu poczucie spełnienia w życiu,
 • przy wsparciu coacha menedżer podejmie działania, które doprowadzą go do osiągnięcia celów zgodnych z jego wartościami, jednocześnie menedżer będzie czuł, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoje życie i za decyzje, które podejmuje,
 • w osobie coacha menedżer zyska wsparcie, dzięki któremu poczuje się zmotywowany do podejmowania wyzwań, których realizacji nie podjąłby się samodzielnie.

 

Źródło: http://nf.pl/manager/coaching-menedzerski-czym-wlasciwie-jest,,15120,155,